Sla het navigatiegedeelte over

Over peuterspeelschool Madelief

  • De Uk&Puk methode

    Wij werken met Uk&Puk. Dit is een stimuleringsprogramma voor peuters. Wij werken met Uk&Puk aan de hand van projecten (thema’s). Ieder project neemt ongeveer 4 weken in beslag. Het thema van Uk&Puk sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. We doen activiteiten met de hele groep, maar ook met subgroepen. Alle ontwikkelingsaspecten ( Taal, sociale vaardigheden, motoriek enz) komen hierbij aan bod.

  • Ouderbetrokkenheid

    We zijn een VVE-zaal daarbij is de ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Binnen Haarlem Effect is er een ouderraad waar u als ouder zitting in kunt nemen. U kunt dit bij de leidsters van Madelief aangeven, zij zullen u dan in contact brengen met de coördinator vanuit Haarlem Effect.

Voorbereiding op de basisschool

Peuterspeelschool Madelief is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Er is veel ruimte voor vrij spel met daarnaast gerichte kringactiviteiten en begeleid werkjes aan tafel maken.

KIJK!

We werken met de observatiemethode van KIJK!

Registratie

De ontwikkeling van uw kind volgen wij met de methode KIJK!. Een programma gemaakt om het voor ons makkelijk te maken om de kinderen te observeren en daar waar nodig extra aanbod te geven. Het hele jaar door observeren wij de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden en 1 keer per jaar registreren wij uw kind in KIJK!. Naar aanleiding van deze registratie wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Dit is meestal rond de verjaardag van uw kind.

Buitenspelen

Wij hebben een eigen, afgesloten peuterspeeltuintje. Hier kunnen de kinderen rennen ,fietsen, glijden, in de zandbak spelen enz. In principe gaan we elke dag naar buiten. Bij heel slecht weer blijven we binnen en doen bewegingsspelletjes en/of maken een kleitafel.

Onze broertjes en zusjes

Voorhelmstraat 25 - 001
2012 ZM Haarlem
06 510 211 55
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem
06 510 974 86
Antoniestraat 28
2011 CR Haarlem
06 58927876
Witte Herenstraat 36
2011 NW Haarlem
06 302 69 256
Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
06 - 302 353 15
Theemsplein 22
2014 CN Haarlem
06 510 517 18

Zoek je een leuke plek voor je kind om te leren en te spelen? Dan kun je bij ons terecht. Schrijf je nu in!

inschrijven